Абониране

Защо се препоръчва приемането на молекулярната добавка за растеж на косата TRX2TM с храна?

Препоръчваме приемането на молекулярната добавка за растеж на косата TRX2TM с храна, тъй като

понякога клиентите ни съобщават за разстроен стомах при приемането на добавката без храна.

Молекулярната добавка за растеж на косата TRX2TM се абсорбира по-ефективно в кръвта, когато се

приема заедно с храна.

Коментари

Powered by Zendesk