Абониране

Подходящ ли е TRX2 за деца?

Нямаме информация за деца. Също така поради правни причини обикновено посочваме, че трябва

да сте пълнолетни, за да използвате TRX2.

Препоръчваме на клиентите да се консултират с техния личен лекар дали TRX2 е подходящ за

техните деца.

Коментари

Powered by Zendesk