Абониране

Мога ли да платя с PayPal?

Да. Понастоящем предлагаме тази опция за плащане за всички оферти, освен за членството в Клуб

за растеж на косата (поради технически причини).

Моля обърнете внимание: Можете да платите с кредитна карта, свързана с Вашия PayPal акаунт или

чрез PayPal баланс. Ще трябва да настроите Вашите предпочитания във Вашия PayPal акаунт.

Коментари

Powered by Zendesk