Абониране

Не съм направи PayPal акаунт за TRX2. Как мога да изпратя информация за новата карта?

Имам нова кредитна карта и не съм направил PayPal акаунт за TRX2. Как мога да изпратя

информация за новата карта?

Отговор:

Тъй като изпращането на информация за Вашата кредитна карта по e-mail е несигурно (e-mail не е

криптиран) Ви предлагаме да ни изпратите информацията за Вашата нова кредитна карта на факс

+441865412355. Като алтернатива, ако факсът не е вариант за Вас, можете да изпратите актуалната

информация в 2 (или 3) отделни e-mails.

Моля включете:

1) Тип карта (Visa, Mastercard)

2) Пълния номер на кредитната карта

3) Дата на валидност

4) Адрес за плащане (т.е. адресът, свързан с тази карта)

5) CSC код (т.е. 3-цифрения код на гърба на картата)

Коментари

Powered by Zendesk