Абониране

Предлагате ли възстановяване на ДДС?

На този етап не поддържаме възстановяване на ДДС. Въпреки това планираме да въведем цялостен

В2В интерфейс за продажби с пълен ДДС – на който етап техническите ни ресурси ще направят това

възстановяване възможно. Може да имате това предвид, когато поръчвате за в бъдеще (в който

случай ще се появява специален диалогов прозорец при плащането).

Коментари

Powered by Zendesk