Абониране

Ефективен ли е TRX2 с Norwood 5 и по-горни версии?

TRX2 ще бъде най-ефективен за хора в етапите NW 1-4 просто защото през тези етапи спящите

фоликули на косата могат да се активират отново по-лесно. TRX2 действа като създава малки

протеини, наречени калиеви канали. През по-късните етапи е по-трудно активирането на тези

калиеви канали (и следователно ускорява растежа на спящите фоликули на косата). Казвайки това

със сигурност косопадът ще намалее, както и появата на основателен шанс за повторен растеж (в

зависимост в коя форма са фоликулите на Вашата коса). Имаме голям брой клиенти с NW >5, които

докладват за подобрения в тяхната коса след като са започнали да вземат добавката TRX2.

Коментари

Powered by Zendesk