Абониране

Какво става, ако спра да вземам TRX2?

Въз основа на изследванията ни към днешна дата TRX2 трябва да се приема продължително

време, за да се запазят всички ползи, получени в курса на лечението. Това е така, защото

TRX2 е продуктова добавка, която работи заедно с Вашия индивидуален метаболизъм.

Имущественият комплекс, съдържащ се в TRX2 трябва да се достави във фуликулите на косата чрез

кръвообращението в тялото на редовни интервали, за да задейства активността на калиевите канали

и ползите от увеличената функция на фоликулите на косата и растежа на косата.

Не разполагаме с информация за степента, до която получените ползи ще изчезнат, но

препоръчваме на нашите клиенти да продължат да приемат TRX2 добавката за по-дълъг/

продължителен период от време.

Коментари

Powered by Zendesk