Абониране

Как TRX2 се справя с увреждането на дихидротестостерона?

TRX2 се насочва предимно към конкретен тип калиеви канали във фоликулите на косата (подобно

на миноксидила). TRX2 работи заедно с Вашия метаболизъм, за да се постигнат определени

метаболитни промени като например повишена синтеза на кардиолипин (важно за оптимизиране

на клетъчната мембрана на космения фоликул и следователно дейността на калиевия канал),

повишаване синтезата на АТФ (важно като субстрат за преместване на калиеви канали) и de-novo

синтеза на калиевите канали (или повторно активиране на съществуващи калиеви канали чрез

осигуряване на необходимите съставки за синтезата и задействането (пре)нареждането).

За разлика от 5-алфа редуктаза инхибиторите като например финастерид или дутастерид, които са

насочени към намаляване на DHT на хормонално ниво, TRX2 е насочена към намаляване на DHT на

молекулярно ниво. Идеята е да се поправят повредените молекулярни механизми (т.е. синтезата на

калиевите канали и активността) и следователно да се намали/премахне увреждането, което DHT

може да направи на космения фоликул.

Освен лечение на симптомите на косопад (т.е. лечение на косопад след увреждане на хормони)

TRX2 по скоро има за цел да обърне внимание на по-основните, повредени молекулярни връзки,

които са позволили на DHT да увреди фоликулите на косата на първо място.

Коментари

Powered by Zendesk