Абониране

Защо отнема месеци, за да видите резултати?

TRX2 трябва да се приема за продължителен период от време, за да се постигнат желаните

резултати. TRX2 е продукт, който работи заедно с Вашия метаболизъм. Отнема известно време

за да се покажат предизвиканите от добавката промени (в зависимост от Вашия индивидуален

метаболизъм може да отнеме до 12 месеца, но при повечето клиенти първите видими подобрения

настъпват след около 5 месеца постоянно използване – вижте http://www.trx2.bg/faq/#f2

Коментари

Powered by Zendesk