Абониране

Какъв е коефициентът на успеваемост на TRX2?

По-голямата част от пациентите, ползващи TRX2 наблюдават положителни резултати. Също така

пациентите отчитат повторен растеж във всички области на скалпа, включително слепоочията и

линията на челото. Тъй като TRX2 използва всички естествени съставки, които стимулират сложните

биологични процеси (т. е. поведението на излизане на калиево-йонните канали) или нашият продукт

е безопасен и ефективен за дългосрочна употреба. Дългосрочните проучвания (повече от 5 години)

за оценяване ефективността на TRX2 с течение на времето все още не са проведени. Все пак

учените, свързани с нашата компания са доста уверени в способността на TRX2 да подобри растежа

на косата много години напред в бъдещето.

Коментари

Powered by Zendesk