Абониране

Може ли от TRX2 да растат косми по тялото?

Въз основа на нашите проучвания, проведени до този момент и въз основа на опита на клиентите,

който сме събрали досега не би трябвало да има екстензивен растеж на косми върху части от тялото,

освен на главата. Съставките в TRX2 се предполага да действат по много специфичен начин от

калиево-йонните канали (наречени SUR1), за които се предполага, че се срещат само в фоликулите

на косата на главата на човек и следователно ще отслабят тезата, че се появява прекомерно

окосмяване в някои части на тялото, различни от главата. Казвайки това нашите дългосрочни

проучвания са все още в ход и не са направени окончателни заключения.

Коментари

Powered by Zendesk