Абониране

Комбиниране на Propecia (финастерид) с TRX2

Не насърчаваме използването на финастерид (или дутастерид), просто поради неизвестните

странични ефекти, свързани с дългосрочното използване на подобни лекарства (вижте статията http:/

/www.trx2.com/store/2010/08/05/risks-associated-with-finasteride-treatment-for-androgenetic-alopecia/).

Въпреки това, съществуват редица клиенти, които приемат TRX2 добавката в комбинация с други

лекарства (като финастерид или миноксидил) и не отчитат задоволителни резултати.

За разлика от 5 - алфа редуктаза инхибиторите като финастерид или дутастерид, които са насочени

към намаляване на дихидротестостерона на хормонално ниво, TRX2 е насочена към намаляване

на дихидротестостерона на молекулярно ниво. Идеята е да се поправят повредените молекулярни

механизми (т.е. синтезата на калиевите канали и активността) и следователно да се намали/

премахне увреждането, което DHT може да направи на космения фоликул. Освен лечение на

симптомите на косопад (т.е. лечение на косопад след увреждане на хормони) TRX2 по скоро има за

цел да обърне внимание на по-основните, повредени молекулярни връзки, които са позволили на

DHT да увреди фоликулите на косата на първо място. Моля вижте видеото „Как работи“ на

http://www.trx2.bg/.

Коментари

Powered by Zendesk