Абониране

TRX2 списък на съставките

Всички съставки могат да бъдат намерени в дясната част на тази страница (просто кликнете върху

снимката на етикета): http://www.trx2.bg/hair-loss-treatment/

Съдържанието не се влияе от промени в температурата, освен при много екстремни обстоятелства.

Освен това нашите капсули имат ограничени на брой странични ефекти (зачервяване на кожата, леки

болки в стомаха и др.). Ако изпитате нещо по-сериозно, то няма да е свързано с TRX2. Разбира се,

винаги трябва да преустановите лечението и да се свържете с Вашия лекар, ако страничните ефекти

се влошат.

Коментари

Powered by Zendesk