Абониране

Искам да анулирам поръчката за абонамент/3- месечна доставка

Можете да направите това като се свържете с нас на: contact(at)trx2(dot)com. Поради големия брой

на съобщенията, които получаваме от клиентите ще отнеме известно време докато Ви отговорим.

Бъдете сигурни, че на всяко съобщение ще бъде обърнато внимание.

Коментари

Powered by Zendesk