Παρακολούθηση

Προσφέρετε επιστροφή του ΦΠΑ;

Σε αυτό το στάδιο δεν υποστηρίζουμε επιστροφή του ΦΠΑ. Αυτό έχει απλά να κάνει με το online καλάθι

μας και τις διοικητικές ρυθμίσεις μας στο παρόν στάδιο.

Ωστόσο, σχεδιάζουμε να εφαρμόσουme μια πλήρη διασύνδεση πωλήσεων B2B με πλήρη ΦΠΑ – στο

οποίο στάδιο, οι τεχνικοί μας πόροι θα καταστήσουν δυνατή μια τέτοια επιστροφή. Μπορείτε να το λάβετε

αυτό υπόψη στις μελλοντικές παραγγελίες σας (στην οποία περίπτωση θα εμφανιστεί ένα ειδικό παράθυρο

διαλόγου κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας -check out).

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk