Παρακολούθηση

Μπορεί το TRX2 να αυξήσει την τριχοφυΐα του σώματος;

Με βάση τις μελέτες μας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και με βάση τις εμπειρίες των πελατών

που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία εκτεταμένη ανάπτυξη τριχοφυϊας

σε άλλα μέρη του σώματος εκτός από το κεφάλι σας. Τα συστατικά του ΤRΧ2 προορίζονται να επιδρούν

σε ένα πολύ συγκεκριμένο είδος διαύλων ιόντων καλίου (που ονομάζεται SUR1) οι οποίοι υποτίθεται ότι

είναι παρόντες στα ανθρώπινα τριχοθυλάκια της κεφαλής, και ως εκ τούτου, το επιχείρημα ότι εμφανίζεται

υπερβολική τριχοφυϊα και σε άλλα μέρη του σώματος, εκτός από το κεφάλι σας, αποδυναμώνεται. Τούτου

λεχθέντος, οι μακροχρόνιες μελέτες μας είναι ακόμα σε εξέλιξη και η τελευταία λέξη δεν έχει ειπωθεί.

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk