Παρακολούθηση

Θα έχει το TRX2 αποτέλεσμα σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών;

Ναι, η θεραπεία μας έχει αποτέλεσμα σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών.

Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια χειρουργική τεχνική που περιλαμβάνει τη μετακίνηση μεμονωμένων

τριχοθυλακίων από το ένα μέρος του σώματος (τη δότρια περιοχή) στις περιοχές που έχουν ή αρχίζουν να

έχουν φαλάκρα (την περιοχή λήπτη). Η τρίχα μεγαλώνει φυσικά σε θυλάκια που περιέχουν ομάδες από 1

έως 4 τρίχες. Οι σημερινές προηγμένες τεχνικές μεταμοσχεύουν αυτές τις φυσικά επερχόμενες «μονάδες

θυλακίων» των 1-4 τριχών στις φυσικές τους ομάδες, επιτυγχάνοντας έτσι μια φυσική εμφάνιση μιμούμενοι

τη φύση στην ανάπτυξη των μαλλιών.

Η ανάπτυξη της τρίχας από μεταμόσχευση έχει την ίδια διαδικασία και φύση με τη μη μετασχομευμένη τρίχα.

Το TRX2 λειτουργεί ανανεώνοντας τους διαύλους ιόντων καλίου εντός των θυλακίων. Για περισσότερες

πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε http://www.trx2.gr/the-science/

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk