Παρακολούθηση

Είναι το TRX2 κατάλληλο για παιδιά;

Δεν έχουμε κανένα στοιχείο για τα παιδιά. Επίσης, για νομικούς λόγους, συνήθως λέμε ότι θα πρέπει να

είστε ενήλικας για να χρησιμοποιήσετε το ΤRΧ2.

Συνιστούμε στους πελάτες να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους γιατρό για το αν το ΤRΧ2 είναι

κατάλληλο για τα παιδιά τους.

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk