Παρακολούθηση

Γιατί πρέπει να περάσουν μήνες για να φανούν αποτελέσματα;

Το ΤRΧ2 πρέπει να λαμβάνεται για μία παρατεταμένη χρονική περίοδο, προκειμένου να επιτευχθούν τα

επιθυμητά αποτελέσματα. ΤοΤRΧ2 είναι ένα συμπληρωματικό προϊόν που λειτουργεί σε συνδυασμό με το

μεταβολισμό σας. Διατροφικά προκαλούμενες αλλαγές χρειάζονται χρόνο για να εκδηλωθούν (ανάλογα με

τις ιδιαιτερότητες του μεταβολισμού σας, ενδεχομένως έως και 12 μήνες· ωστόσο, για την πλειονότητα των

πελατών οι πρώτες ορατές βελτιώσεις επέρχονται μετά από περίπου 5 μήνες συνεχιζόμενης χρήσης-βλ.

http://www.trx2.com/store/faq/#f2

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk