Παρακολούθηση

Ποιος είναι ο βαθμός επιτυχίας τουTRX2;

Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που χρησιμοποιούν to ΤRΧ2 βλέπει θετικά αποτελέσματα.

Οι ασθενείς αναφέρουν επίσης αναγέννηση σε όλες τις περιοχές του τριχωτού της κεφαλής,

συμπεριλαμβανομένων των κροτάφων και της γραμμής των μαλλιών. .Επειδή το ΤRΧ2 χρησιμοποιεί

εντελώς φυσικά συστατικά που διεγείρουν περίπλοκες βιολογικές διεργασίες (δηλαδή συμπεριφορά πύλης

διαύλων ιόντων καλίου), το προϊόν μας είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για μακροχρόνια χρήση. Δεν

έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί μακροπρόθεσμες μελέτες (πάνωαπό 5 χρόνια) για την αξιολόγηση της

αποτελεσματικότητας του ΤRΧ2 με την πάροδο του χρόνου. Παρόλα αυτά, επιστήμονες που συνεργάζονται

με την εταιρεία μας αισθάνονται πολύ σίγουροι για την ικανότητα του ΤRΧ2 όσον αφορά τη βελτίωση της

ανάπτυξης των μαλλιών για πολλά χρόνια στο μέλλον.

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk