Παρακολούθηση

Ποια είναι τα πιο συχνά αναφερόμενα οφέλη από το Συμπλήρωμα Μοριακής Ανάπτυξης Μαλλιών TRX2™;

Τα πιο κοινά οφέλη που αναφέρθηκαν από όσους λαμβάνουν τακτικά το Συμπλήρωμα Μοριακής Ανάπτυξης

Μαλλιών ΤRΧ2™ περιλαμβάνουν: Την παύση της τριχόπτωσης, την προαγωγή ανάπτυξης των μαλλιών

(συμπεριλαμβανομένης της μετωπικής περιοχής και της περιοχής των κροτάφων) και αισθητά πιο δυνατά,

παχύτερα στελέχη τρίχας *

* Οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν αξιολογηθεί από ρυθμιστικούς οργανισμούς φαρμάκων. Το προϊόν αυτό δεν

αποτελεί φάρμακο ή φάρμακα, και ως εκ τούτου δεν προορίζεται για τη διάγνωση, αντιμετώπιση, θεραπεία ή

πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Αυτό το εν-αναμονή διπλώματος ευρεσιτεχνίας διατροφικό συμπλήρωμα

περιέχει θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην προώθηση και διατήρηση μιας υγιούς ανάπτυξη των

μαλλιών.*

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk