Παρακολούθηση

Είναι το TRX2 αποτελεσματικό με Norwood 5 και πάνω;

Το TRX2 θα είναι πιο αποτελεσματικό για άτομα που βρίσκονται στα στάδια NW 1-4 απλά καθότι σ' αυτά

τα στάδια τα αδρανή τριχοθυλάκια μπορούν να επανενεργοποιηθούν ευκολότερα. Το TRX2 λειτουργεί

ανοίγοντας μικρές πρωτεΐνες που ονομάζονται δίαυλοι καλίου. Στα μετέπειτα στάδια, η επανενεργοποίηση

αυτών των διαύλων καλίου (και συνεπώς η ανάπτυξη των αδρανών τριχοθυλακίων) τείνει να είναι

δυσκολότερη. Τούτου λεχθέντος, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μείωση της πτώσης των μαλλιών και υπάρχει

μια εύλογη πιθανότητα ότι θα ξαναβγούν μαλλιά (ανάλογα με το σε τι κατάσταση βρίσκονται ήδη τα

τριχοθυλακιά σας). Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό πελατών με NW> 5, οι οποίοι έχουν αναφέρει βελτιώσεις

στην κατάσταση των μαλλιών τους, αφότου ξεκίνησαν το συμπλήρωμα TRX2.

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk