Παρακολούθηση

Πώς αντιμετωπίζει το TRX2 τη ζημιά της διυδροτεστοστερόνης (DHT);

Το TRX2 στοχεύει κυρίως σε ένα ειδικό τύπο των διαύλων καλίου που βρίσκονται στα τριχοθυλάκια

(όπως κάνει η μινοξιδίλη). Το ΤRΧ2 λειτουργεί μαζί με το μεταβολισμό σας για την επίτευξη συγκεκριμένων

μεταβολικών αλλαγών, όπως την αυξημένη σύνθεση καρδιολιπίνης (σημαντική για τη βελτιστοποίηση

της κυτταρικής μεμβράνης του τριχοθυλακίου και επομένως της δραστηριότητας του διαύλου καλίου), την

αυξημένη σύνθεση ΑΤΡ (σημαντική ως υπόστρωμα για τη μετάθεση του διαύλου καλίου) και την εκ νέου

σύνθεση των διαύλων καλίου (ή την επανενεργοποίηση των υφιστάμενων διαύλων καλίου, παρέχοντας τις

ενώσεις που απαιτούνται για τη σύνθεση και την ενεργοποιώντας την (επανα-) συναρμολόγηση).

Σε αντίθεση με αναστολείς 5-άλφα ρεδουκτάσης όπως η φιναστερίδη ή ντουταστερίδη, οι οποίοι στοχεύουν

στη μείωση της DHT σε ορμονικό επίπεδο, το ΤRΧ2 στοχεύει στη μείωση της DHT σε μοριακό επίπεδο. Το

σκεπτικό είναι η επισκευή των σπασμένων μοριακών μηχανισμών (π.χ. σύνθεση και δραστηριότητα των

διαύλων καλίου) και συνεπώς η μείωση/ εξάλειψη της ζημιάς που μπορεί να κάνει η DHT στο τριχοθυλάκιο.

Αντί τη συμπτωματική θεραπεία της τριχόπτωσης (δηλαδή θεραπεία της τριχόπτωσης αφότου οι ορμόνες

κάνουν ζημιά) το ΤRΧ2 έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις πλέον βασικές, σπασμένες μοριακά χορδές, οι

οποίες επέτρεψαν στην DHT να κάνει ζημιά στο τριχοθυλάκιο εξ' αρχής.

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk