Παρακολούθηση

Τι γίνεται αν σταματήσω το TRX2;

Με βάση τις μέχρι τώρα μελέτες μας, το ΤRΧ2 πρέπει να λαμβάνεται συνεχώς προκειμένου να διατηρηθούν

τα οποιαδήποτε οφέλη αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό συμβαίνει επειδή το ΤRΧ2

είναι ένα προϊόν - συμπλήρωμα το οποίο λειτουργεί μαζί με τον ατομικό σας μεταβολισμό. Το ιδιόκτητο

σύμπλεγμα που περιέχεται στο ΤRΧ2 πρέπει να παρέχεται στο τριχοθυλάκιο μέσω της κυκλοφορίας του

αίματος του σώματος σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να προκαλέσει δραστηριότητα των διαύλων

καλίου και τα οφέλη από την αυξημένη λειτουργία του τριχοθυλακίου και την ανάπτυξη των μαλλιών.

Δεν έχουμε καθόλου στοιχεία σχετικά με το ρυθμό με τον οποίο τα αποκτηθέντα οφέλη θα εξαφανιστούν,

αλλά εμείς προτείνουμε στους πελάτες μας να συνεχίζουν το συμπλήρωμα ΤRΧ2 για ένα παρατεταμένο /

συνεχές χρονικό διάστημα.

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk