Παρακολούθηση

Είναι το TRX2 προϊόν «ελαίου φιδιού»;

Γνωρίζουμε για τα «έλαια φιδιού» ή χαμηλής ποιότητας προϊόντα που πωλούν ορισμένες εταιρίες

προσπαθώντας να πουλήσουν φτηνές βιταμίνες που παράγονται σε χώρες με χαμηλότερα ποιοτικά

πρότυπα, σαν θεραπεία κατά της τριχόπτωσης παρά σαν ένα επιστημονικά δοκιμασμένο και

κατασκευασμένο προϊόν. Με βάση τις μέχρι τώρα μελέτες μας, η ανταπόκριση στο TRX2 διαφέρει μεταξύ

των ασθενών - σε μερικές περιπτώσεις τα πρώτα αποτελέσματα εμφανίζονται μόνο μετά από 5 μήνες ή

περισσότερο, και σε άλλες περιπτώσεις σε μόλις 2-3 μήνες.

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk