Παρακολούθηση

Χρειάζεται να γραφτώ στα προγράμματά σας για να παίρνω εκπτώσεις;

H μαζική παραγγελία TRX2 (http://www.trx2.gr/bulk-orders/) ή η συμμετοχή στον τριμηνιαίο μας Όμιλο

Ανάπτυξης Μαλλιών (http://www.trx2.gr/trx2-capsules-hair-regrowth-treatment-club/) μπορεί να μειώσει

σημαντικά το κόστος/μήνα.

Για να πάρετε εκπτώσεις, σας συμβουλεύουμε να εγγραφείτε στον όμιλό μας ώστε να κάνετε οικονομία στα

μηνιαία έξοδα αποστολής. Εξετάζουμε την παροχή εκπτώσεων στο μέλλον.

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk