Παρακολούθηση

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στη συμμετοχή μου στον Όμιλο Ανάπτυξης Μαλλιών;

Ως μέλος του Όμιλου Ανάπτυξης Μαλλιών, έχει ρυθμιστεί αυτόματη αποστολή/χρέωση. Επίσης ως μέρος

του προγράμματος συμμετοχής, θα λαμβάνετε ένα ΔΩΡΕΑΝ μπουκάλι (προμήθεια για 1 μήνα) μετά

από κάθε 12 μήνες συνδρομής. Επιπλέον, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο ΤRΧ2 (ή να

ανοίξετε έναν σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα) για να παρακολουθείτε την κατάσταση

της παραγγελίας σας και όλες τις άλλου είδους πληροφορίες. Σχεδιάζουμε να προσθέσουμε πολλά

χαρακτηριστικά (προσβάσιμα μόνο στα μέλη του Ομίλου Ανάπτυξης Μαλλιών), σε όλα από τα οποία θα

μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο μέσω του λογαριασμού σας.

Σχόλια

Παρέχεται από τη Zendesk