Volgen

Veroorzaakt TRX2® haaruitval?

De meest patiënten melden geen uitval van haar tijdens het gebruik van ons supplement.

Echter in sommige gevallen, wanneer TRX2® wordt gebruikt in combinatie met andere

behandelingen zoals minoxidil (Rogaïne), kan haaruitval voorkomen. Als haaruitval voorkomt

kan je er op reken dat je haar weer teruggroeit tijdens de normale duur van de behandeling.

Licht haaruitval is normaal bij het starten van een nieuwe behandeling tegen haarverlies,

hoewel het normaal niet voorkomt met TRX2®. Over het algemeen betekent haaruitval dat

kleine haartjes een nieuwe cyclus beginnen. Als dit werd gestimuleerd door TRX2® dan kunt er

op rekenen dat, zodra ze teruggroeien en recyclen, ze sterker en dikker zullen zijn.

Haaruitval kan ook een normaal onderdeel van uw haarcyclus zijn (veel mensen melden een

verhoogde haaruitval tijdens de winter, in de lente etc.) en zou niet blijvend moeten zijn. Als

het haaruitval toeneemt dan dient u altijd contact met uw huisarts op te nemen.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk