Obserwuj

Czy TRX2™ został zatwierdzony przez jakąś agencję regulacyjną jak np. FDA, MHRA lub Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności?

TRX2TM to suplement diety sprzedawany bez recepty.  W związku z tym jest sprzedawany zgodnie z głównymi międzynarodowymi dyrektywami żywnościowymi, jak np. we WE (Wspólnota Europejska): Dyrektywą ds. suplementów diety 2002/46/EC lub Ustawą o zdrowiu i edukacji nt. suplementów diety, zatwierdzoną przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1994 roku.  Ten akt pozwala np. na obrót suplementami diety bez uprzedniego zatwierdzenia przez Agencję Żywności i Leków (FDA). Niemniej jednak, FDA nadal sprawuje ogólny nadzór nad bezpieczeństwem produktów i nadzoruje informacje rynkowe dot. suplementów pokarmowych.

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk