Obserwuj

Jaki jest wskaźnik sukcesu TRX2 ?

Większości pacjentów używających TRX2 widzi pozytywne rezultaty.  Pacjenci również raportują odrost włosów są na całej głowie, w tym na skroniach i linii czoła. Ponieważ TRX2 wykorzystuje naturalne składniki stymulujące skomplikowane procesy biologiczne (np. zachowanie kanałów potasowych), nasz produkt jest bezpieczny i skuteczny do długotrwałego użytkowania.  Badania długookresowe (powyżej 5 lat) w celu dokonania oceny skuteczności TRX2 przy dłuższym stosowaniu nie zostały jeszcze przeprowadzone.  Jednak naukowcy współpracujący z naszą firmy są pewni, że TRX2 jest w stanie poprawić wzrost włosów na wiele lat.

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk