Följ

Är TRX2® molekylär håravfallsbehandling godkänt av någon tillsynsmyndighet, såsom FDA, MHRA eller Europeiska matstandardmyndigheten?

TRX2 molekylär håravfallsbehandling är ett icke-receptbelagt kosttillskott. Därför säljs det i enlighet

med grundläggande internationella livsmedelsdirektiv, t.ex. EGs (Europeiska gemenskapen) direktiv

för kosttillskott 2002/46/EG och ”the Dietary Supplement Health and Education Act”, godkänd av den

amerikanska kongressen, år 1994. Denna lag, för exempelvis tillåter marknadsföring av kosttillskott utan

föregående godkännande från U.S. Food and Drug Administration (FDA). Men FDA utövar fortfarande

allmän tillsyn över produktsäkerheten och övervakar marknadsföringen för kosttillskott.

Kommentarer

Powered by Zendesk