Följ

Varför rekommenderar ni att ta TRX2® molekylär håravfallsbehandling tillsammans med mat?

Vi rekommenderar att ta TRX2TM molekylär håravfallsbehandling tillsammans med mat eftersom vid

enstaka tillfällen har kunder rapporterat om orolig mage när tillskottet har tagits utan mat. TRX2TM

molekylär håravfallsbehandling absorberas bättre i blodomloppet när den används tillsammans med

mat.

Kommentarer

Powered by Zendesk