Följ

Lista på ingredienser i TRX2

Du kan hitta alla ingredienser på denna sida (klicka på bilden till höger):

http://www.trx2.se/trx2-kapslar-haravfallsbehandling/

Innehållet påverkas inte av förändringar i temperatur, förutom i mycket extrema omständigheter. Våra

kapslar har också mycket begränsade biverkningar (rodnad, lätt magont, etc.). Om du upplever något

allvarligare, kan det vara helt orelaterat med TRX2. Naturligtvis bör du alltid avbryta behandlingen och

kontakta din läkare om dina biverkningar blir värre.

Kommentarer

Powered by Zendesk