Följ

Trx2 affiliateprogram

Vi har just nu lanserat en beta-version av vårt affilites-system. Vänligen registerara dig på (http://

www.trx2.se/trx2-affiliate/)

När du har anmält dig kommer ditt konto att bli beviljat inom 24 timmar och du kommer då ha

möjligheten att ladda ner banners och annat, och länka det till din hemsida. Vår tekniska koordinator

finns också tillgänglig för all support du behöver. Provisioner betalas till dig direkt via PayPal i slutet av

varje månad.

Kommentarer

Powered by Zendesk