Följ

Borde jag ta TRX2 på morgonen eller på kvällen?

Det spelar ingen större roll vilken tid på dagen du tar TRX2. Men det är viktigt att du tar tillskottet

tillsammans med mat för att öka kroppens absorption av ingredienserna som finns i TRX2. De flesta

kunder väljer att ta TRX2 på morgonen tillsammans med frukost. Andra föredrar att dela upp de 3

kapslarna under dagen (t.ex. 2 på morgonen och 1 på kvällen).

Kommentarer

Powered by Zendesk