Följ

Betalningssäkerhet?

Vi erbjuder SSL kryptering på vår webbsida genom hela betalningsprocessen (anges med ”https://”

istället för ”http://” i webbläsaren). Vi har också olika certifikat på vår kreditkorts-säkerhet (t.ex. ”Secured

by PayPal Website Payments Pro” och ”Secured by SSL”-certifikat). Du kan se dessa certifikat på

hemsidan när du checkar ut och betalar. Dina bankkortsdetaljer sparas inte av oss. De sparas av vår

partner som bearbetar betalningen, med den högsta säkerheten.

Kommentarer

Powered by Zendesk