Följ

Kan jag betala automatiskt varje månad?

Vänligen gör en ny beställning via vår hemsida www.trx2.se. Om du vill anmäla dig för automatisk

betalning/leverans var tredje månad, vänligen välj paketet ”bäst värde” på http://www.trx2.se/trx2-

kapslar-haravfallsbehandling/

Kommentarer

Powered by Zendesk