Följ

Är TRX2 säkert för alla åldrar?

Fördelarna av TRX2® kosttillskott är för nästan alla åldrar. Det förefaller som att produkten är mest

gynnsam för kunder som lider av tidigt håravfall (Norwood 1-4) och är mellan 18 och 42 år. Men om

du har en genetisk familjehistoria av håravfall så du kan börja ta TRX2 vid de första tidiga tecken på

håravfall, så tidigt som vid 18 års ålder.

Kommentarer

Powered by Zendesk