Följ

Är TRX2 effektivt vid Norwood 5 och högre?

TRX2 är mest effektivt för personer inom stadiet av NW 1-4 eftersom under dessa stadier kan inaktiva

hårsäckar återaktiverats enklare. TRX2 fungerar genom att öppna små proteiner som kallas för

kaliumkanaler. Vid senare stadier tenderar det att vara svårare att återaktivera dessa kaliumkanaler

(och kunna väcka återväxt av inaktiva hårsäckar). Efter att ha sagt detta, kommer det självklart att

minska håravfall och det finns avsevärda chanser för håråterväxt (beroende på vilken form dina

hårsäckar är i). Vi har en stor grupp av kunder med NW >5 som har rapporterat förbättringar av sin

hårsituation, efter att ha börjat använda TRX2s tillskott.

Kommentarer

Powered by Zendesk