Följ

Varför tar det månader innan man ser resultat?

TRX2 behöver intas över en längre tid för att kunna åstadkomma önskat resultat. TRX2 är en

tillskottsprodukt som arbetar tillsammans med din metabolism. Kostinducerade omställningar tar tid att

börja ge effekt och beroende på din individuella metabolism kan det eventuellt ta upp till 12 månader.

Men för de flesta kunder uppstår synliga förbättringar efter cirka 5 månaders fortsatt användning – se

http://www.trx2.se/tjanster/faq/#f2

Kommentarer

Powered by Zendesk