Följ

Vilka är TRX2s framgångar?

De allra flesta patienter som använder TRX2 ser positiva resultat. Patienter rapporterar också

återväxt över alla områden i hårbotten och i hela hårfästet, även på sidorna. Eftersom TRX2 använder

helt naturliga ingredienser som stimulerar intrikata biologiska processer (dvs. kaliumjoner-kanals

slussbeteende), är vår produkt säker och effektiv för långvarig användning. Långtidsstudier (mer än

5 år) har ännu inte gjorts för att utvärdera effekten av TRX2 under lång sikt. Ändå är forskare, som är

knutna till vårt företag mycket säkra på TRX2s förmåga att förbättra hårväxt många år framåt.

Kommentarer

Powered by Zendesk