Följ

Vad är de vanligaste rapporterade fördelarna av TRX2® molekylär håravfallsbehandling?

De vanligaste fördelarna som rapporterats av de som regelbundet tar TRX2® molekylär

håravfallsbehandling inkluderar: upphörande av håravfall, främjande av hårväxt (även i den främre

regionen och sidoområdena) och synligt starkare och tjockare hårstrån.

* Dessa uttalanden har inte utvärderats av tillsynsmyndigheter för läkemedlet. Denna produkt är inte en

drog eller medicin och är därför inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom.

Detta patentsökta kosttillskott innehåller näringsämnen som bidrar till att främja och upprätthålla frisk

hårväxt.

Kommentarer

Powered by Zendesk