Följ

Om jag tar TRX2 tillsammans med Minoxidil, kan det förstärka resultaten? Om jag slutade med Minoxidil och fortsatte med TRX2, skulle håravfallet börja igen?

Generellt är TRX2 utformat för att vara effektivt på egen hand. Därav finns det inget behov av att

komplettera den med Minoxidil. I själva verket baseras alla våra studieresultat på patienter som enbart

tagit TRX2 och ingen annan behandling – se: http://www.trx2.com/store/clinical-studie-results/

Men kunder som har använt Minoxidil i flera år och har upplevt avtagande av effekt över tid, har upplevt

förbättrad effektivitet när de började använda TRX2 i kombination med annan behandling. Det finns

därför ingen anledning till att en kund inte kan använda båda behandlingarna, om han eller hon så

önskar. Vid senare tillfälle, om ett beslut fattats om att sluta ta Minoxidil men att fortsätta ta TRX2, är det

osannolikt att det skulle finnas negativa resultat. (Men återigen har vi inte genomfört studier på detta -

TRX2 är utformad för att vara effektiv på egen hand.)

Kommentarer

Powered by Zendesk