Följ

Varför skickar ni var 75:e dag och inte var 90:e dag?

Anledningen att vi skickar var 75:e dag (istället för var 90:e dag) är för att kompensera för förseningar.

Vi skickar från ett centralt lager till alla länder inom EU och vi har upplevt att ibland tar det upp till 2

veckor för postföretag att leverera. Vi anser även att det är vettigt att samla några backup-kapslar/

leveranser över tiden för att kompensera för dessa leveransförseningar när de inträffar eller för att

kompensera för andra förluster.

Vi kan inte ändra den cykel vi har till var 90:e dag på grund av tekniska anledningar. Men vi kan hoppa

över en kvartalsleverns/betalning när du önskar. När du har samlat på dig tillräckligt med produkter (för

att känna dig bekväm med att hoppa över en kvartalsbeställning) säg bara till.

Kommentarer

Powered by Zendesk