Följ

Fungerar TRX2 på patienter som har gjort en hårtransplantation?

Ja, vår behandling fungerar på patienter som har gjort en hårtransplantion.

En hårtransplantion är en kirurgisk teknik som innebär att flytta individuella hårsäckar från en del av

kroppen (givarstället) till de skalliga delarna (mottagarstället). Hår växer naturligt i hårsäckar som

innehåller grupperingar av 1-4 hårstrån. Dagens mest avancerade teknik transplanterar dessa naturligt

förekommande grupper av "follikulära enheter" i deras naturliga grupperingar och kan på så sätt

åstadkomma ett naturligt utseende genom att härma dess anlag hår för hår.

Håret som vuxit från transplantation har samma process och natur som det icke transplanterade håret.

TRX2 fungerar genom föryngrande kaliumjonkanaler i hårsäckarna. För mer information, se http://www.trx2.se/forskning/

Kommentarer

Powered by Zendesk