Följ

Kan barn använda TRX2?

Vi har ingen forskning på barn. På grund av lagliga skäl säger vi vanligtvis att du borde vara vuxen för

att använda TRX2.

Vi rekommenderar kunder att konsultera med en läkare angående användning av TRX2 för barn.

Kommentarer

Powered by Zendesk