Följ

Kan TRX2 ge hårväxt på kroppen?

Baserat på våra studier som genomförts fram till idag och som baserats på våra kunders erfarenheter

som vi samlat hittills, borde det inte förekomma någon omfattande hårväxt på andra kroppsdelar än

på ditt huvud. Ingredienserna i TRX2 är förutsatta att agera på en specifik form av kaliumjonkanaler

(kallat SUR1) som endast ska finnas i människohuvudets hårsäckar, och minskar därför argumenten

att omfattande hårväxt förekommer på andra kroppsdelar än på huvudet. Även om vi har sagt detta,

studerar vi fortfarande förekomsten och sista ordet har ännu inte sagts.

Kommentarer

Powered by Zendesk