Följ

Finns det några kända biverkningar från att ta er produkt?

Eftersom TRX2 använder naturliga ingredienser för att stimulera kaliumjonkanalerna, förekommer

de flesta biverkningarna från att ta minoxidil oralt inte hos patienter som använder våra produkter. I

försök som har gjorts fram till idag har det inte skett några allvarliga biverkningar (förutom hudrodnad

hos individer som är känsliga av niacin) och TRX2 kan säkert användas tillsammans med nästan alla

mediciner. Självklart rekommenderar vi alltid patienter att konsultera med sin läkare innan man börjar

med en ny behandling för håravfall.

Kommentarer

Powered by Zendesk