Följ

Är detta säkert om man är allergisk mot gluten och andra mjölkprodukter?

Som angivit, alla ingredienser i TRX2 är av naturligt ursprung och producerat av högsta kvalitet.

Produkten ska inte innehålla några gluten- eller mjölkprodukter. Vänligen notera att vårt företag inte kan

ge råd angående individuella hälsorelaterade problem och kan därför inte ta något ansvar för eventuella

biverkningar, när du tar tillskottet TRX2. Om du har några tvivel, vänligen konsultera med din läkare

och/eller vårdpersonal.

Kommentarer

Powered by Zendesk