Följ

Orsakar TRX2 håravfall?

Det flesta patienter har inte rapporterat håravfall som en biverkning vid användning av vårt tillskott.

Men i vissa fall kan håravfall förekomma om TRX2 används tillsammans med andra behandlingar som

Minoxidil (Rogaine). Om håravfall förekommer kan du förvänta dig att håret växer ut igen under den

normala behandlingen.

Kommentarer

Powered by Zendesk